Protokół z wyboru oferty zamówienia “Badanie sprawozdania finansowego spółki za 2017 rok” do pobrania.