About Aleksandra Tuptyńska

This author has not yet filled in any details.
So far Aleksandra Tuptyńska has created 13 blog entries.

Wyniki oceny wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej w ramach Projektu „Powiślański Inkubator Przedsiębiorców”

Kwidzyński Park Przemysłowo- Technologiczny Sp. z o.o. informuje, że dnia 21.04.2017 r. zakończyła się ocena merytoryczna wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Powiślański Inkubator Przedsiębiorców” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 5. [...]

24 kwietnia 2017|Aktualności Spółki|

Komunikat Zarządu KPPT Sp. z o.o.

Kwidzyński Park Przemysłowo – Technologiczny Sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż 2 maja 2017 r. ustala dniem wolnym od pracy dla Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo  - Technologicznego Sp. z o.o. w zamian za Narodowe Święto Niepodległości tj. dzień ustawowo wolny od pracy, który przypadnie w sobotę 11 listopada 2017 r. (zgodnie z art. 130 § 2 [...]

12 kwietnia 2017|Aktualności Spółki|

Informacja dla Uczestników Projektu “Powiślański Inkubator Przedsiębiorców”

W dniach od 11.04 do 14.04.2017 r. do godz. 12.00 będzie prowadzony nabór Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego. Wnioski należy złożyć osobiście w biurze projektu w Kwidzyńskim Parku Przemysłowo- Technologicznym, Górki 3A, Kwidzyn w 2 egzemplarzach (dwa oryginały lub oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) [...]

3 kwietnia 2017|Aktualności Spółki|

Informacja o przedłużeniu naboru zgłoszeń kandydatów do wynajmu powierzchni biurowej w KPPT (poza Inkubatorem)

KPPT informuje, że termin zakończenia przyjmowania zgłoszeń w ramach 6 ( szóstego) naboru na wynajem miejsc w KPPT ( poza Inkubatorem) zostaje przedłużony do dnia 30 czerwca 2017r. Pozostałe warunki naboru 6  ogłoszone na stronie internetowej KPPT www.kppt.pl pozostają bez zmian.

31 marca 2017|Aktualności Spółki|

Wyniki naboru 6 (z pośrednim terminem zamknięcia 31.03.2017) do Inkubatora KPPT

Zarząd KPPT Sp. z o.o. informuje, że w wyniku naboru prowadzonego w dniach 15.02-30.06.2017 (nabór szósty) z pośrednim terminem zamknięcia: 31.03.2017 r. akceptację przyjęcia do Inkubatora Przedsiębiorczości KPPT uzyskały następujące zgłoszenia kandydatów: INK/N6/Z1 Z firmą, która złożyła powyższe zgłoszenie, KPPT Sp. z o.o. rozpoczyna z dniem 22.03.2017 r. procedowanie zmierzające do podpisania umowy.  

31 marca 2017|Aktualności Spółki|

Informacja o wyborze wykonawcy

Kwidzyński Park Przemysłowo- Technologiczny Sp. Z o.o. w związku z zapytaniem ofertowym z dnia 17.03.2017 r. na świadczenie usługi eksperckiej realizowanej w ramach projektu pn. „Powiślański Inkubator Przedsiębiorców” poniżej przedstawia informację o wyborze wykonawcy.               Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020