Ogłoszenie o wyniku rokowań na sprzedaż terenów inwestycyjnych – Dotyczy Ogłoszenia Nr 1 – “Sprzedaż dużych działek KPPT”

Ogłoszenie o wyniku rokowań na sprzedaż terenów inwestycyjnych stanowiących własność Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Sp. z o.o., położonych w miejscowości Górki 3A, 82-500 Kwidzyn. Dotyczy Ogłoszenia Nr 1 - "Sprzedaż dużych działek KPPT"

31 stycznia 2017|Aktualności Spółki|

Informacja o wyborze wykonawcy

Kwidzyński Park Przemysłowo- Technologiczny Sp. Z o.o. w związku z zapytaniem ofertowym z dnia 16.01.2017 r. na świadczenie usług szkoleniowych i doradczych realizowanych w ramach projektu pn. „Powiślański Inkubator Przedsiębiorców” poniżej przedstawia informację o wyborze wykonawcy.

30 stycznia 2017|Aktualności Spółki|

Ocena formalna Formularzy Rekrutacyjnych w ramach Projektu „Powiślański Inkubator Przedsiębiorców”

Kwidzyński Park Przemysłowo- Technologiczny Sp. z o.o. informuje, że dnia 26.01.2017 r. zakończyła się ocena formalna formularzy rekrutacyjnych w ramach projektu „Powiślański Inkubator Przedsiębiorców” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 5. Zatrudnienie Działanie 5.7. Nowe mikroprzedsiębiorstwa. Poniżej lista formularzy rekrutacyjnych, które przeszły [...]

26 stycznia 2017|Aktualności Spółki|

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Kwidzyński Park Przemysłowo- Technologiczny Sp. Z o.o. w związku z zapytaniem ofertowym z dnia 12.01.2017 r. na Usługę ekspercką polegającą na ocenie merytorycznej formularzy rekrutacyjnych obejmująca Zadanie 1. Ocena merytoryczna Formularzy Rekrutacyjnych i  Zadanie 2. Ocena Formularzy Rekrutacyjnych  – Komisja odwoławcza w ramach projektu pn. „Powiślański Inkubator Przedsiębiorców” poniżej przedstawia informację o wyborze wykonawcy.

Zapytanie ofertowe w ramach projektu „Powiślański Inkubator Przedsiębiorców”

Kwidzyński Park Przemysłowo- Technologiczny Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na świadczenie usług szkoleniowych i doradczych realizowanych w ramach projektu pn. „Powiślański Inkubator Przedsiębiorców”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5 Zatrudnienie, Działanie 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa.  Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego [...]

Dotacje na utworzenie działalności gospodarczej- przedłużony nabór do dnia 20.01.2017 r.

Kwidzyński Park Przemysłowo- Technologiczny Sp. z o.o. informuje, że nabór zgłoszeń do projektu „Powiślański Inkubator Przedsiębiorców” został przedłużony do dnia 20.01.2017 r. Zapraszamy do składania formularzy rekrutacyjnych wraz z załącznikami dostępnymi w zakładce Projekt 5.7 na stronie kppt.pl. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na [...]

16 stycznia 2017|Aktualności Spółki|